Optimistische en pessimistische honden

door / okt. 30, 2015

Denkt jou hond ook dat zijn drinkbak halfvol of halfleeg is? Honden kunnen namelijk net als mensen optimistisch of juist pessimistisch zijn. Dat blijkt uit een onderzoek aan de universiteit van Sydney in Australië. "Dit onderzoek is opwindend omdat het de positieve en negatieve gevoelens van honden op een objectieve en niet-ingrijpende manier in kaart brengt. Het biedt onderzoekers en baasjes ook de mogelijkheid aan om inzicht te krijgen in de emotionele status van hun hond en hoe die ook kan veranderen", beweert Melissa Starling van de faculteit Dierengeneeskunde.

Klanken

Voor het experiment werden honden twee verschillende klanken geleerd. Ze kregen melk bij de ene klank en water bij de andere klank. Zodra de hond het onderscheid had geleerd, kregen ze verschillende tonen te horen waardoor ze niet meteen wisten welke beloning zou volgen. [caption id="attachment_806" align="aligncenter" width="420"]Optimistische en pessimistische honden Optimistische vs. pessimistische honden[/caption] Sommige honden verwachtten goede dingen en zij bleken de optimistische honden. Een zeer optimistische hond verwachtte zelfs melk bij de toon die dichter bij de toon van het water lag. “Van de honden die we getest hebben waren er meer optimistisch dan pessimistisch, maar het is nog te vroeg om te zeggen of dat waar is voor de algemene hondenpopulatie,” legt Dr Starling uit.

Risico's nemen vs. opgeven

We kunnen hieruit concluderen dat een optimistische hond verwacht dat er meer goede dan slechte dingen gebeuren. Ze nemen ook meer risico’s om een beloning te krijgen en geven niet snel op als dingen niet lopen zoals ze willen. Pessimistische honden zijn daarentegen minder ondernemend en houden helemaal niet van risico's. Ze geven ook sneller op als iets niet meteen lukt en kleine tegenslagen brengen ze meteen van slag. Die honden zijn niet per se ongelukkig, maar zijn blij met de dingen zoals ze zijn en ze hebben echt aanmoedigingen nodig om iets nieuws te proberen. "Pessimistische honden hadden meer stress als een opdracht verkeerd ging dan optimistische honden. Ze hielden zich in en waren niet geneigd om het opnieuw te proberen integenstelling tot de positieve viervoeters", aldus Starling. [caption id="attachment_807" align="aligncenter" width="480"]Optimistische en pessimistische honden Is de drinkbak halfvol of halfleeg?[/caption] “Dit onderzoek kan hondentrainers helpen als ze werken met bepaalde honden die niet snel progressie maken.” Gelukkig bewijzen zowel optimistische als pessimistische honden hun nut, concluderen de onderzoekers. Zo zijn volhardende, optimistische honden erg geschikt als politiehond, zeker waneer bijvoorbeeld drugs of explosieven moeten worden opgesoord. Honden die eerder pessimistisch zijn en graag risico’s vermijden kunnen dan weer perfecte assistentiehonden zijn voor blinden of gehandicapten. Bron: Uitgelaten Hond

Geef jouw hond wat hij wil

Speciale aanbieding | Ontvang een Welkomstbox vol speeltjes en snacks van topkwaliteit.

Claim aanbieding